Junkers - Életre szóló fűtés
 

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch” vagy „Mi” vagy „Minket”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban megnevezésük együttesen „Online ajánlatok” néven is) tett látogatását és vállalatunk és termékeink iránt mutatott érdeklődését.

BOSCH tiszteletben tartja az Ön magánéletét

A személyes adatok kezelése során valamint az üzleti adatok biztonságos kezelésekor a magánélet védelme fontos szempont a számunkra. Az Online ajánlataink meglátogatásakor gyűjtött személyes adatokat bizalmasan kezeljük és csak a törvényi előírásoknak megfelelően használjuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

Adatkezelő

BOSCH az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük.

Elérhetőségünk a következő: Robert Bosch Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 104., Bosch-Termotechnika@hu.bosch.com

Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása

Kezelt adatok köre

A következő adatkategóriákat kezeljük:

• Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail, lakcím, IP-cím, kapcsolattartási preferenciák)

Alapelvek

A személyes adatnak számít minden, a természetes személyek azonosítására vagy azonosíthatóságára alkalmas információ, pl. nevek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses alapadatok, szerződések könyvelési és fizetési adatai, amelyek a személy azonosítását tartalmazzák.

Személyes adatokat (ideértve az IP-címeket is) csak akkor gyűjtünk be, ha vagy a jogszabályok ezt előírják a számunkra, vagy ha az adott ügyben Ön a jóváhagyását adta a személyes adatai kezelésére, pl. regisztráció esetén.

Adatkezelési célok és azok jogalapja

Mi, valamint az általunk alkalmazott szolgáltatók a következő célokból kezelik a személyes adatokat:

- Ezen online ajánlatok nyújtása

(Jogalap: Direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi előírásokkal és versenyjoggal összhangban történik).

- Üzemszünetek/zavarok meghatározása és biztonsági okokból

(Jogalap: Az adatbiztonság körébe tartozó jogi kötelezettségek teljesítése valamint az üzemszünetek/zavarok megoldására és az ajánlataink biztonságára vonatkozó jogos érdek).

- Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben

(Jogalapok: direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik).

- Jogaink védelme és érvényesítése

(Jogalap: A jogaink védelmére és érvényesítésére irányuló jogos érdek).

Naplófájlok

Az internet használatakor a böngésző továbbít bizonyos információkat, amelyek tárolása úgynevezett naplófájlokban történik.

A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag az üzemzavarok meghatározása céljából, biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek meghatározásához), majd ezután töröljük azokat. A bizonyítékként felhasználni kívánt naplófájlok kivételt képeznek a törlés alól, egészen addig, amíg a vonatkozó esemény teljes mértékben tisztázásra kerül, és ezeket eseti döntés alapján továbbadjuk a vizsgálatot végző hatóságnak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím vagy teljes IP-cím nélkül). Ezért ld. a modul webelemzését.

A naplófájlokban különösen a következő információk mentése történik:

- Az Online ajánlatok eléréséhez használt eszköz IP-címe (internet protokoll cím);

- A weboldal internetcíme, amelyről az Online ajánlat elérése történt (az úgynevezett származási URL vagy hivatkozási URL);

- Az Online ajánlatok elérésére használt szolgáltató neve;

- Az elért fájlok vagy információk neve;

- Dátum és idő, valamint a betöltés időtartama;

- Átvitt adat mennyisége;

- Használt operációs rendszer és internetböngésző, a telepített bővítményekkel (pl. Flash Player) együtt;

- http állapotkód (pl. „Kérelem sikeres” vagy „Keresett fájl nem található”).

Gyermekek

Ez az Online Ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

Adattovábbítás

Adattovábbítás más adatkezelők számára

Személyes adatait elsősorban csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, ha arra egy szerződés teljesítéséhez van szükség, ha nekünk vagy a külső félnek jogilag megalapozott érdekeltsége van az adattovábbításban, vagy ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával. A jogalapok részletei a „Adatkezelési célok és azok jogalapja” fejezetben találhatóak. A külső felek lehetnek a Bosch csoport más vállalatai is. Ha a harmadik félnek való adattovábbítás alapját az adatkezelő jogos érdeke képezi, akkor ennek magyarázata megtalálható ebben az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ezen kívül akkor fordulhat elő adattovábbítás más adatkezelők felé, ha ez jogi szabályozás vagy végrehajtható adminisztratív vagy jogi előírások miatt kötelező.

Szolgáltatók

Külső szolgáltatókat olyan feladatokkal bízunk meg, mint például értékesítés és marketing, szerződéskezelés, fizetéskezelés, programozás, adattárolás és vevőszolgálati szolgáltatások. Ezeket a szolgáltatókat megfelelő gondossággal választjuk ki és rendszeresen ellenőrizzük, különös tekintettel az általuk mentett adatok gondos kezelésére és védelmére. Minden szolgáltatónak kötelessége a titoktartás és a törvényi rendelkezések betartása. A szolgáltatók lehetnek a Bosch csoport más vállalatai is.

Adattovábbítás EEA-n kívüli címzetteknek

Személyes adatokat az EEA-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban székhellyel rendelkező címzetteknek is továbbítunk. Ezekben az esetekben vagy az adattovábbítás előtt meggyőződünk arról, hogy a címzett megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (pl. az Európai Bizottság által az adott országra vonatkozó megfelelőségi döntés vagy a címzettel való úgynevezett EU model klauzulákat tartalmazó megállapodás alapján), vagy Ön hozzájárult az adatok továbbításához.

Ön jogosult arra, hogy áttekintést kapjon a harmadik országbeli címzettekről és a megfelelő szintű adatvédelmet biztosító rendelkezésekről. Erre a célra használja „Kapcsolat” fejezetben található értesítési címeket.

Tárolás időtartama; megőrzési idő

Alapvetően az adatokat addig tároljuk, ameddig arra az Online ajánlatokhoz és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükség van, vagy addig, amíg jogos érdekünk áll fenn az adatok tárolására (pl. a szerződésteljesítés alapján még érdekeltek lehetünk marketinganyagok postai úton történő kiküldésében). Minden egyéb esetben töröljük a személyes adatokat, kivéve ha azokat jogi előírások miatt kötelesek vagyunk tárolni (pl. az adózási és kereskedelmi törvények alapján a szerződéseket és számlákat kötelesek vagyunk egy bizonyos ideig megőrizni).

Cookie-k használata

Általános tudnivalók

A cookie-k apró szöveges fájlok, amelyek az Online ajánlataink meglátogatásakor a számítógépén kerülnek tárolásra. Az Online ajánlat elérésekor a böngésző elküldi a cookie-kat az adott ajánlattevőnek, és így lehetővé teszi az elérésre használt eszközének újraazonosítását. A cookie-k olvasása lehetővé teszi számunkra az Online ajánlatok Ön számára történő optimalizálását, míg Önnek megkönnyítik azok használatát.

Cookie-k kikapcsolása és törlése

Weboldalaink a meglátogatásukkor rákérdeznek, hogy kívánja-e engedélyezni az oldalon található cookie-k használatát vagy ki akarja-e kapcsolni azokat a beállításoknál.

Ha a cookie-k blokkolása mellett dönt, akkor a böngészője egy leiratkozó cookie-t állít be. Ez a cookie kizárólag leiratkozás célját szolgálja. A cookie-k kikapcsolása után a weboldalaink egyes funkciói elérhetetlenné válhatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy műszaki okok miatt a leiratkozó cookie csak abban a böngészőben aktív, amelyben leiratkozott. Ha törli a cookie-kat vagy másik böngészőt, illetve eszközt használ a weboldalunk elérésére, akkor újból le kell iratkoznia.

Ezek a beállítások nem vonatkoznak azokra a cookie-kra, amelyeket más szolgáltatók oldalainak látogatása során fogadott el.

A böngészője lehetővé teszi az összes cookie egyidejű törlését. Ehhez tekintse át a böngészője súgó funkcióját. Ugyanakkor ennek lehet olyan hatása is, hogy egyes funkciók nem fognak működni.

Emellett a harmadik féltől származó cookie-k használatát a következő oldalon is ki lehet kapcsolni:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Mivel ezt a weboldalt nem mi működtetjük, ezért nincs hatásunk sem annak tartalmára, sem a rendelkezésre állására.

Általunk használt cookie-k áttekintése

Ebben a részben az általunk használt cookie-k áttekintése található.

Szükséges cookie-k

Bizonyos cookie-kra az Online ajánlataink biztonságos kezeléséhez van szükség. Ebbe a kategóriába tartozik pl.:

– Felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő cookie-k;

– Bizonyos felhasználói adatokat ideiglenesen tároló cookie-k (pl. bevásárlókosár vagy online űrlap tartalma);

– Felhasználói preferenciákat tartalmazó cookie-k (pl. keresési vagy nyelvi beállítások);

– Olyan cookie-k amelyek a videók vagy hangok akadálytalan lejátszásához szükségesek.

Külső hivatkozások

Az Online ajánlataink harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak - olyan szolgáltatókra, akikkel nem vagyunk függőviszonyban. A hivatkozásra kattintás után nincs hatásunk a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és használatára, amelyet a kattintás után harmadik fél kap meg (például annak a weboldalnak az IP-címét, amelyen a hivatkozás található), mivel a harmadik fél működésre nincs befolyásunk. Ezért nem vállalunk felelősséget a személyes adatok harmadik fél általi felhasználásáért.

Biztonság

Az alkalmazottjaink és a mi nevünkben fellépő vállalkozások kötelesek a titoktartásra és a vonatkozó adatvédelmi törvények betartására.

Minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést megteszünk, amellyel biztosíthatjuk a megfelelő szintű biztonságot és megvédhetjük az általunk kezelt adatokat, főleg azért, hogy elkerüljük az akaratlan vagy jogszerűtlen megsemmisítés, manipuláció, veszteség, módosítás, jogosulatlan kiszivárogtatás vagy engedély nélküli hozzáférés kockázatát. A műszaki fejlődés alapján folyamatosan fejlesztjük a biztonsági intézkedéseinket.

Felhasználói jogok

A jogainak biztosítása érdekében kérjük, hogy a Kapcsolat részben található elérhetőségi adatokat használja. Ennek során kérjük, ügyeljen arra, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

Információhoz és hozzáféréshez való jog:

Önnek joga van megtudni tőlünk, hogy a személyes adatait kezeljük-e vagy sem, és ha igen, akkor jogosult hozzáférni ezekhez az adatokhoz.

Javításhoz és törléshez való jog:

Önnek jogában áll a saját pontatlan személyes adatainak késedelem nélküli helyesbítését kérni tőlünk. A feldolgozás céljait figyelembe véve Ön jogosult a hiányos adatok felvételére, ideértve egy kiegészítő nyilatkozat mellékletként történő biztosítását is.

Ez nem vonatkozik a számlázáshoz vagy a könyveléshez szükséges adatokra vagy azokra, amelyeket jogszabály alapján kell megőriznünk. Ha az ezekhez az adatokhoz való hozzáférés nem szükséges, akkor a feldolgozásuk is korlátozva van (ld. a következőt).

Adatkezelés korlátozása:

Ön jogosult - a jogszabályi előírások betartásával - kérni az adatkezelés korlátozását.

Az adatkezeléssel szembeni kifogás:

Bármikor jogában áll kifogással élni az adatkezeléssel szemben. A továbbiakban nem kezeljük a személyes adatait, kivéve, ha jogi előírások miatt megfelelő okokat tudunk felmutatni a további feldolgozásra, amely már kívül esik a hatáskörünkön, jogainkon és szabadságunkon vagy ha jogi úton benyújtott követelések ellen kell védekeznünk.

Direkt marketinggel szembeni kifogás:

Bármikor kifogást emelhet a személyes adatainak direkt marketing céljából történő felhasználása ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy futó kampány esetén szervezeti okokból átfedés lehet az Ön kifogásolása és az adatainak használata között.

Kifogás „jogos érdek” jogalapon alapuló adatkezeléssel szemben:

Ezenkívül Önnek jogában áll bármikor kifogást emelni a személyes adatai kezelését illetően, amennyiben ez az igazolt érdekeltség jogalapján alapul. Ezt követően megszüntetjük adatai feldolgozását, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy a feldolgozásnak olyan kényszerítő jogszerű okai vannak, amelyek felülírják az Ön jogait.

Adathordozhatósághoz való jog:

Jogában áll az ön által biztosított adatokat strukturált, széles körben használt - olvasható formátumban megkapni, vagy ha az műszakilag lehetséges, akkor ezeket az adatokat harmadik félnek átadni.

Panasz benyújtásának joga felügyeleti hatóság felé:

Jogában áll panaszt benyújtania egy felügyeleti hatóság felé. A panaszt a lakóhelye vagy országa szerint illetékes vagy a minket felügyelő felügyeleti szerv irányába nyújthatja be. Ez a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 -1400

Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Változások az adatvédelmi tájékoztatóban

Fenntartjuk a jogot a biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben erre a műszaki fejlődés miatt szükség van. Ezekben az esetekben ennek megfelelően módosítjuk az adatvédelmi tájékoztatónkat.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi tájékoztatót, különösen új személyes adatok megadása előtt.

Kapcsolat

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, akkor ezt a „Kapcsolat” részben található címen teheti meg.

Az adataival kapcsolatos jogainak érvényesítése, valamint javaslatok és panaszok benyújtása céljából javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a adatbiztonsági felelősünkkel:

Matthias Goebel

a Bosch csoport adatvédelmi tisztviselője

Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 20

70173 Stuttgart

GERMANY

vagy

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Hatálybalépés napja: 2018. 08. 14.

 
A weboldal működéséhez a sütik (cookiek) engedélyezése szükséges. Kérem, aktiválja a sütiket (cookiekat) és frissítse a böngészőjét. A frissítés után

Ez a weboldal cookiekat használ a funkcionális, komfort és statisztikai célokhoz. Bármikor meg tudja változtatni a beállításokat a "Beállítások változ